Český studijní překladSkutky apoštolské - 5. kapitola, verše 12 - 18

12 Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně pobývali v Šalomounově sloupoví.
13 Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lid je velebil.
14 A ještě více věřících bylo přidáváno Pánu, množství mužů i žen,
15 takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padl aspoň Petrův stín, když tudy půjde.
16 Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy, a ti všichni byli uzdravováni.
17 Tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana saduceů; byli naplněni žárlivostí.
18 I vztáhli na apoštoly ruce a vsadili je do veřejného vězení.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100