VW-Edition Bible (2010)Matthew - 24. chapter - Matthew - chapter 24

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

VW-Edition Bible (2010)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

VW-Edition Bible (2010)


1Then Jesus went out and departed from the temple, and His disciples came up to show Him the buildings of the temple.2And Jesus said to them, Do you not see all these things? Truly, I say to you, not one stone shall be left here upon another, that shall not be thrown down.3Now as He sat on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of Your coming, and of the end of the age? 4And Jesus answered and said to them: Take heed that no one leads you astray. 5For many will come in My name, saying, I am the Christ, and will lead many astray.6And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled; for all these things must come to pass, but the end is not yet.7For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places.8All these are the beginning of travail.9Then they will deliver you up to affliction and kill you, and you will be hated by all nations because of My name.10And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another.11And many false prophets will rise up and lead many astray.12And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold.13But he who endures to the end shall be kept safe.14And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a testimony to all the nations, and then the end will come.15Therefore when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (whoever reads, let him understand),16then let those who are in Judea flee into the mountains.17Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house.18And let him who is in the field not go back to get his clothes.19But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days!20And pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath.21For then there will be great affliction, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be.22And unless those days were shortened, no flesh would be kept safe alive; but for the elect's sake those days will be shortened.23Then if anyone says to you, Look, here is the Christ; or, There; do not believe it.24For false christs and false prophets will arise and show great signs and wonders to lead astray, if possible, even the elect.25Behold, I have told you beforehand.26Therefore if they say to you, Behold, He is in the desert, do not go out; or, Behold, He is in the inner rooms, do not believe it.27For as the lightning comes out of the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be.28For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together.29And immediately after the affliction of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken.30And then the sign of the Son of Man will appear in the heavens, and then all the tribes of the earth will wail, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory.31And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other.32Now learn this parable from the fig tree: When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near.33So you also, when you see all these things, know that it is near, at the doors.34Truly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things are fulfilled.35Heaven and earth will pass away, but My Words will by no means pass away.36But of that day and hour no one knows, not even the angels of Heaven, but My Father only.37But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be.38For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,39and did not realize until the flood came and took them all away, so also will the coming of the Son of Man be.40Then two will be in the field: one is taken and the other is left.41Two will be grinding at the mill: one is taken and the other is left.42Watch therefore, for you do not know what hour your Lord comes.43But know this, that if the master of the house had known what hour the thief comes, he would have watched and not allowed his house to be dug through.44Therefore you also be ready, for the Son of Man comes at an hour you do not expect.45Who then is a faithful and wise servant, whom his master made administrator over his household, to give them food in due season?46Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing.47Truly, I say to you that he will appoint him as administrator over all his possessions.48But if that wicked servant says in his heart, My master delays his coming,49and begins to beat his fellow servants, and to eat and drink with the drunkards,50the master of that servant will come on a day when he is not expecting him and in an hour he does not know,51and will cut him in two and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Matt 24:1 Christ foretells the destruction of the temple;
Matt 24:3 what and how great calamities shall be before it;
Matt 24:29 the signs of his coming to judgment.
Matt 24:36 And because that day and hour are unknown,
Matt 24:42 we ought to watch like good servants, expecting every moment our Master's coming.
departed.
Matt 23:39 Jer 6:8 Ezek 8:6 Ezek 10:17 - Ezek 10:19 Ezek 11:22 Ezek 11:23 Hos 9:12
shew.
Mark 13:1 Mark 13:2 Luke 21:5 Luke 21:6 John 2:20

 2   There. Josephus says that "Cesar gave orders that they should now demolish the whole city and temple, except the three towers Phaselus, Hippicus, and Mariamne, and a part of the western wall; but all the rest was laid so completely even with the ground, by those who dug it up from the foundation, that there was nothing left to make those who came thither believe that it had ever been inhabited."
1Kgs 9:7 1Kgs 9:8 Jer 26:18 Ezek 7:20 - Ezek 7:22 Dan 9:26 Dan 9:27 Mic 3:12 Luke 19:44 2Pet 3:11

 3   he sat.
Matt 21:1 Mark 13:3 Mark 13:4
the disciples.
Matt 13:10 Matt 13:11 Matt 13:36 Matt 15:12 Matt 17:19
Tell.
Dan 12:6 - Dan 12:8 Luke 21:7 John 21:21 John 21:22 Acts 1:7 1Thess 5:1 - 1Thess 5:11
the sign.
Matt 24:32 Matt 24:33 Matt 24:43
the end.
Matt 13:39 Matt 13:40 Matt 13:49 Matt 28:20 Heb 9:26

 4   Take.
Jer 29:8 Mark 13:5 Mark 13:6 Mark 13:22 Luke 21:8 2Cor 11:13 - 2Cor 11:15 Eph 4:14 Eph 5:6 Col 2:8 Col 2:18 2Thess 2:3 2Pet 2:1 - 2Pet 2:3 1John 4:1

 5   in.
Matt 24:11 Matt 24:24 Jer 14:14 Jer 23:21 Jer 23:25 John 5:43 Acts 5:36 Acts 5:37 Acts 8:9 Acts 8:10 Rev 13:8

 6   ye shall hear.
Jer 4:19 - Jer 4:22 Jer 6:22 - Jer 6:24 Jer 8:15 Jer 8:16 Jer 47:6 Ezek 7:24 - Ezek 7:26 Ezek 14:17 - Ezek 14:21 Ezek 21:9 - Ezek 21:15 Ezek 21:28 Dan 11:1 - Dan 11:45 Mark 13:7 Mark 13:8 Luke 21:9
see.
Ps 27:1 - Ps 27:3 Ps 46:1 - Ps 46:3 Ps 112:7 Isa 8:12 - Isa 8:14 Isa 12:2 Isa 26:3 Isa 26:4 Isa 26:20 Isa 26:21 Hab 3:16 - Hab 3:18 Luke 21:19 John 14:1 John 14:27 2Thess 2:2 1Pet 3:14 1Pet 3:15
must.
Matt 26:54 Luke 22:37 Acts 27:24 - Acts 27:26
but.
Matt 24:14 Dan 9:24 - Dan 9:27

 7   nation shall.
2Chr 15:6 Isa 9:19 - Isa 9:21 Isa 19:2 Ezek 21:27 Hag 2:21 Hag 2:22 Zech 14:2 Zech 14:3 Zech 14:13 Heb 12:27
famines.
Isa 24:19 - Isa 24:23 Ezek 14:21 Joel 2:30 Joel 2:31 Zech 14:4 Luke 21:11 Luke 21:25 Luke 21:26 Acts 2:19 Acts 11:28

 8   Lev 26:18 - Lev 26:29 Deut 28:59 Isa 9:12 Isa 9:17 Isa 9:21 Isa 10:4 1Thess 5:3 1Pet 4:17 1Pet 4:18

 9   shall they.
Matt 10:17 - Matt 10:22 Matt 22:6 Matt 23:34 Mark 13:9 - Mark 13:13 Luke 11:49 Luke 21:12 Luke 21:16 Luke 21:17 John 15:19 John 15:20 John 16:2 Acts 4:2 Acts 4:3 Acts 5:40 Acts 5:41 Acts 7:59 Acts 12:1 Acts 12:2 - Acts 12:5 Acts 21:31 Acts 21:32 Acts 22:19 - Acts 22:22 Acts 28:22 1Thess 2:14 - 1Thess 2:16 1Pet 4:16 Rev 2:10 Rev 2:13 Rev 6:9 - Rev 6:11 Rev 7:14

 10   shall many.
Matt 11:6 Matt 13:21 Matt 13:57 Matt 26:31 - Matt 26:34 Mark 4:17 John 6:60 John 6:61 John 6:66 John 6:67 2Tim 1:15 2Tim 4:10 2Tim 4:16
betray.
Matt 10:21 Matt 10:35 Matt 10:36 Matt 26:21 - Matt 26:24 Mic 7:5 Mic 7:6 Mark 13:12 Luke 21:16

 11   Matt 24:5 Matt 24:24 Matt 7:15 Mark 13:22 Acts 20:30 1Tim 4:1 2Pet 2:1 1John 2:18 1John 2:26 1John 4:1 Jude 1:4 Rev 19:20

 12   because.
Jas 4:1 - Jas 4:4 Jas 5:1 - Jas 5:6
the love.
Rev 2:4 Rev 2:5 Rev 2:10 Rev 3:15

 13   Matt 24:6 Matt 10:22 Mark 13:13 Luke 8:15 Rom 2:7 1Cor 1:8 Heb 3:6 Heb 3:14 Heb 10:39 Rev 2:10

 14   this.
Matt 4:23 Matt 9:35 Matt 10:7 Acts 20:25
shall be.
Matt 18:19 Mark 16:15 Mark 16:16 Luke 24:47 Acts 1:2 Rom 10:18 Rom 15:18 - Rom 15:21 Rom 16:25 Rom 16:26 Col 1:6 Col 1:23 Rev 14:6
and then.
Matt 24:3 Matt 24:6 Ezek 7:5 - Ezek 7:7 Ezek 7:10

 15   ye.
Mark 13:14 Luke 19:43 Luke 21:20
by.
Dan 9:27 Dan 12:11
whoso.
Ezek 40:4 Dan 9:23 Dan 9:25 Dan 10:12 - Dan 10:14 Heb 2:1 Rev 1:3 Rev 3:22

 16   Gen 19:15 - Gen 19:17 Exod 9:20 Exod 9:21 Pro 22:3 Jer 6:1 Jer 37:11 Jer 37:12 Luke 21:21 Luke 21:22 Heb 11:7

 17   which.
Matt 6:25 Job 2:4 Pro 6:4 Pro 6:5 Mark 13:15 Mark 13:16 Luke 17:31 - Luke 17:33
the house-top.
Matt 10:27 Deut 22:8

 18   Matt 24:18

 19   Deut 28:53 - Deut 28:56 2Sam 4:4 2Kgs 15:16 Lam 4:3 Lam 4:4 Lam 4:10 Hos 13:16 Mark 13:17 Mark 13:18 Luke 21:23 Luke 23:29 Luke 23:30

 20   neither.
Exod 16:29 Acts 1:12

 21   Ps 69:22 - Ps 69:28 Isa 65:12 - Isa 65:16 Isa 66:15 Isa 66:16 Dan 9:26 Dan 12:1 Joel 1:2 Joel 2:2 Zech 11:8 Zech 11:9 Zech 14:2 Zech 14:3 Mal 4:1 Mark 13:9 Luke 19:43 Luke 19:44 Luke 21:24 1Thess 2:16 Heb 10:26 - Heb 10:29

 22   except.
Mark 13:20
for.
Isa 6:13 Isa 65:8 Isa 65:9 Zech 13:8 Zech 14:2 Rom 9:11 Rom 11:25 - Rom 11:31 2Tim 2:10

 23   Deut 13:1 - Deut 13:3 Mark 13:21 Luke 17:23 Luke 17:24 Luke 21:8 John 5:43

 24   there.
Matt 24:5 Matt 24:11 2Pet 2:1 - 2Pet 2:3 2Pet 3:17
and shall.
Deut 13:1 2Thess 2:9 - 2Thess 2:11 Rev 13:13 Rev 13:14 Rev 19:20
insomuch.
John 6:37 John 6:39 John 10:28 - John 10:30 Rom 8:28 - Rom 8:39 2Tim 2:19 1Pet 1:5 1John 5:18 Rev 12:9 - Rev 12:11 Rev 13:7 Rev 13:8 Rev 13:14
if.
Mark 13:22 Acts 20:16 Rom 12:18 Gal 4:15

 25   Isa 44:7 Isa 44:8 Isa 46:10 Isa 46:11 Isa 48:5 Isa 48:6 Luke 21:13 John 16:1

 26   Wherefore. Our Lord not only foretells the appearance of these impostors, but also the manner and circumstance of their conduct. Accordingly, Josephus says that many impostors persuaded the people to follow them to the desert, promising them signs and wonders done by the providence of God. (See also Acts 21:38). One persuaded the people to go up into the temple, which being set on fire by the Romans, 6,000 perished in the flames.
he is in the desert.
Matt 3:1 Isa 40:3 Luke 3:2 Luke 3:3 Acts 21:38

 27   as.
Job 37:3 Job 38:35 Isa 30:30 Zech 9:14 Luke 17:24 - Luke 17:37
the coming.
Matt 16:28 Mal 3:2 Mal 4:5 Jas 5:8 2Pet 3:4

 28   Deut 28:49 Job 39:27 - Job 39:30 Jer 16:16 Amos 9:1 - Amos 9:4 Luke 17:37

 29   Immediately.
Matt 24:8 Dan 7:11 Dan 7:12 Mark 13:24 Mark 13:25
shall the.
Isa 13:10 Isa 24:23 Jer 4:23 - Jer 4:28 Ezek 32:7 Ezek 32:8 Joel 2:10 Joel 2:30 Joel 2:31 Joel 3:15 Amos 5:20 Amos 8:9 Zeph 1:14 Zeph 1:15 Luke 21:25 Luke 21:26 Acts 2:19 Acts 2:20 Rev 6:12 - Rev 6:17
the powers.
2Pet 3:10

 30   the sign.
Matt 24:3 Dan 7:13 Mark 13:4 Rev 1:7
and then shall all.
Zech 12:10 Rev 1:7
see.
Matt 16:27 Matt 16:28 Matt 26:64 Mark 13:26 Mark 14:62 - Mark 14:64 Luke 21:27 Luke 22:69 Acts 1:11 2Thess 1:7

 31   he.
Matt 28:18 Mark 16:15 Mark 16:16 Luke 24:47 Acts 26:19 Acts 26:20
his angels.
Matt 13:41 Matt 25:31 Rev 1:20 Rev 2:1 Rev 14:6 - Rev 14:9
with.
Num 10:1 - Num 10:10 Ps 81:3 Isa 27:13 1Cor 15:52 1Thess 4:16
a great sound of a trumpet. or, a trumpet and a great voice.
gather.
Isa 11:12 Isa 49:18 Isa 60:4 Zech 14:5 Mark 13:27 John 11:52 Eph 1:10 2Thess 2:1
from.
Ps 22:27 Ps 67:7 Isa 13:5 Isa 42:10 Isa 43:6 Isa 45:22 Zech 9:10 Rom 10:18

 32   Mark 13:28 Mark 13:29 Luke 21:29 Luke 21:30

 33   when.
Matt 24:3
know.
Ezek 7:2 - Ezek 7:14 Heb 10:37 Jas 5:9 1Pet 4:7
it. or, he.


 34   This.
Matt 12:45 Matt 16:28 Matt 23:36 Mark 13:30 Mark 13:31 Luke 11:50 Luke 21:32 Luke 21:33

 35   Heaven.
Matt 5:18 Ps 102:26 Isa 34:4 Isa 51:6 Isa 54:10 Jer 31:35 Jer 31:36 Heb 1:11 Heb 1:12 2Pet 3:7 - 2Pet 3:12 Rev 6:14 Rev 20:11
my.
Num 23:19 Ps 19:7 Ps 89:34 Pro 30:5 Isa 40:8 Isa 55:11 Titus 1:2 1Pet 1:25 Rev 3:14

 36   Matt 24:42 Matt 24:44 Matt 25:13 Zech 14:7 Mark 13:32 Acts 1:7 1Thess 5:2 2Pet 3:10 Rev 3:3 Rev 16:15

 37   Gen 6:1 - Gen 7:24 Job 22:15 - Job 22:17 Luke 17:26 Luke 17:27 Heb 11:7 1Pet 3:20 1Pet 3:21 2Pet 2:5 2Pet 3:6

 38   they.
Gen 6:2 1Sam 25:36 - 1Sam 25:38 1Sam 30:16 1Sam 30:17 Isa 22:12 - Isa 22:14 Ezek 16:49 Ezek 16:50 Amos 6:3 - Amos 6:6 Luke 12:19 Luke 12:45 Luke 14:18 - Luke 14:20 Luke 17:26 - Luke 17:28 Luke 21:34 Rom 13:13 Rom 13:14 1Cor 7:29 - 1Cor 7:31

 39   Matt 13:13 - Matt 13:15 Judg 20:34 Pro 23:35 Pro 24:12 Pro 29:7 Isa 42:25 Isa 44:18 Isa 44:19 Luke 19:44 John 3:20 Acts 13:41 Rom 1:28 2Pet 3:5

 40   the one.
2Chr 33:12 - 2Chr 33:24 Luke 17:34 - Luke 17:37 Luke 23:39 - Luke 23:43 1Cor 4:7 2Pet 2:5 2Pet 2:7 - 2Pet 2:9

 41   Two. The [mulon *G3459*] was a hand-mill composed of two stones; "the uppermost of which is turned round by a small handle of wood or iron that is placed in the rim. When this stone is large, or expedition required, a second person is called to assist; and as it is usual for women alone to be concerned in this employment, who seat themselves over against each other with the millstone between then, we may see not only the propriety of the expression, Exod 11:5," but the force of this. --Dr. Shaw.
grinding.
Exod 11:5 Isa 47:2

 42   Watch.
Matt 25:13 Matt 26:38 - Matt 26:41 Mark 13:33 - Mark 13:37 Luke 12:35 - Luke 12:40 Luke 21:36 Rom 13:11 1Cor 16:13 1Thess 5:6 1Pet 4:7 1Pet 5:8 Rev 3:2 Rev 3:3 Rev 16:15
for.
Matt 24:36 Matt 24:44 Mark 13:33

 43   good-man.
Matt 20:11 Pro 7:19
had.
Luke 12:39 1Thess 5:2 - 1Thess 5:6 2Pet 3:10 2Pet 3:11
would not.
Exod 22:2 Exod 22:3

 44   Matt 25:10 Matt 25:13 Luke 12:40 Phil 4:5 Jas 5:9 Rev 19:7

 45   is.
Luke 12:41 - Luke 12:43 Luke 16:10 - Luke 16:12 Luke 19:17 Acts 20:28 1Cor 4:1 1Cor 4:2 1Tim 1:12 2Tim 2:2 Heb 3:5 1Pet 4:10 1Pet 4:11 Rev 2:13
to give.
Matt 13:52 Matt 25:35 - Matt 25:40 Ezek 34:2 John 21:15 - John 21:17 1Cor 3:1 1Cor 3:2 Eph 4:11 - Eph 4:13 1Pet 5:1 - 1Pet 5:3

 46   Matt 25:34 Luke 12:37 Luke 12:43 Phil 1:21 - Phil 1:23 2Tim 4:6 - 2Tim 4:8 2Pet 1:13 - 2Pet 1:15 Rev 2:19 Rev 16:15

 47   That.
Matt 25:21 Matt 25:23 Dan 12:3 Luke 12:37 Luke 12:44 Luke 19:17 Luke 22:29 Luke 22:30 John 12:26 2Tim 2:12 1Pet 5:4 Rev 3:21 Rev 21:7

 48   if.
Matt 18:32 Matt 25:26 Luke 19:22
say.
Deut 9:4 Deut 15:9 2Kgs 5:26 Isa 32:6 Mark 7:21 Luke 12:45 John 13:2 Acts 5:3 Acts 8:22
My.
Eccl 8:11 Ezek 12:22 Ezek 12:27 2Pet 3:3 - 2Pet 3:5

 49   to smite.
Isa 66:5 2Cor 11:20 1Pet 5:3 3John 1:9 3John 1:10 Rev 13:7 Rev 16:6 Rev 17:6
and to.
Matt 7:15 1Sam 2:13 - 1Sam 2:16 1Sam 2:29 Isa 56:12 Ezek 34:3 Mic 3:5 Rom 16:18 Phil 3:19 Titus 1:11 Titus 1:12 2Pet 2:13 2Pet 2:14 Jude 1:12

 50   come.
Matt 24:42 - Matt 24:44 Pro 29:1 1Thess 5:2 1Thess 5:3 Rev 3:3

 51   cut him asunder. or, cut him off. and appoint.
Job 20:29 Isa 33:14 Luke 12:46
there.
Matt 8:12 Matt 22:13 Matt 25:30 Luke 13:28


Display settings Display settings