Český studijní překladŽalmy - 36. kapitola

1 Pro vedoucího chval. Žalm Davida, otroka יהוה.
2 Výrok přestoupení o ničemovi: V hloubi mého srdce není strach z Boha — nemá jej před očima,
3 protože lichotí sám sobě ve svých očích, a tak bude shledán vinným, hodným nenávisti.
4 Slova jeho úst jsou zlá a klamná, přestal chápat, co je správné jednání.
5 Vymýšlí špatnosti i na svém loži; postavil se na nedobré cestě, zlem nepohrdá.
6 יהוה, až k nebesům sahá tvé milosrdenství a tvá věrnost až k oblakům.
7 Tvá spravedlnost je jako nejvyšší hory, tvé soudy jako velká hlubina. Zachraňuješ lidi i zvířata, יהוה.
8 Jak vzácné je tvé milosrdenství, Bože! Synové lidští hledají útočiště ve stínu tvých křídel.
9 Sytí se tučností tvého domu, napájíš je proudem svých rozkoší.
10 Neboť u tebe je pramen života; díky tvému světlu vidíme světlo.
11 Vztáhni své milosrdenství na ty, kteří tě znají, a svou spravedlnost na lidi přímého srdce.
12 Kéž na mě nevstoupí noha pyšných a ruka ničemů kéž mě neodežene.
13 Tam padli činitelé nepravosti, jsou sraženi a nemohou povstat.

Zobrazit poznámky překladatelů

Jób 35. kapitola     37. kapitola Přísloví

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100