Má Bůh pro náš život nějaký plán?

    Věřím, že ano. Proč je tedy potom tolik křesťanů, kteří vůbec netuší, k čemu je Bůh povolal a jaký má plán pro jejich život?


     Podívejme se na Žalmy 32, 8: Dám ti chápání, vyučím tě cestě, kterou máš jít, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.


   Hodně jsem o tomto verši přemýšlel. Pořád jsem si říkal: „To přeci pouze řekl žalmista, nikoli Bůh!” Ale potom jsem si vzpomenul na verš z 2. listu Timoteovi 3, 16-17: Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.


   Skutečně má Bůh pro náš život nějaký plán? Skutečně s námi počítá? Myslím, že nalezení našeho místa v tomto Božím plánu je velice důležité. Podívejme se nyní na další zajímavý verš:

Efezským 2, 10: Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.


   Jak vidíte, Bůh pro nás připravil dokonce i dobré skutky. Pojďme se nyní podívat ještě na jedno místo v Písmu:

1. Korintským 12, 27-30: Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci? Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají?


   Ano, každý člověk má v Božím plánu své místo. Proč je tedy tak málo těch, kteří je skutečně znají?


   Možných důvodů je samozřejmě více, chci se však zmínit o tom nejčastějším. Tím největším a nejčastějším problémem je naše nezávislost na Bohu a touha rozhodovat si sám (sama) o svém životě. Před pár lety za mnou přišel jeden mladík a chtěl vědět, co má dělat, co pro něho Bůh připravil a jaké je jeho místo v Božím plánu. Věřím, že nám Bůh po modlitbách odpověděl. Tento mladík měl ve skutečnosti již celkem jasnou představu o svém životě a chtěl pouze, aby mu ji Bůh schválil. Je to prosté. Pokud máme plán, co chceme ve svém životě dělat, Bůh nám nemůže ukázat, co má pro nás připraveno. Pro Jeho plán už v našem životě není místo!

 

      Dejte Bohu šanci ukázat Vám, jaký má plán pro Váš život!

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi svůj komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (7 hlasů)