Osobní svědectví

 

Osobní svědectví autora těchto stránek

(Vysvobození z následků okultismu)


   Abych dlouho nezdržoval, půjdu rovnou k tomu, co je pro dané téma podstatné. Na střední škole (bylo mi asi 15 nebo 16 let) jsem se zapletl do okultismu. Občas pro nás na internátě pořádali nějakou přednášku. Pro mne zajímavé téma byla tehdy velice módní - psychotronika. V té době jsem toho o psychotronice věděl jen to, že se někteří lidé snaží využívat "skrytých sil v člověku". Docela se mi líbila představa, jak na dálku pohybuji různými předměty, domlouvám se telepaticky s jinou osobou, léčím lidi apod.


   Na přednášku přišel muž ve věku okolo 35 let, a to co říkal mne docela uchvátilo. Mluvil o tom, že každý člověk má tyto schopnosti v sobě - stačí je prý pouze uvolnit a rozvinout. Tenhle mladík předvedl i několik zajímavých kousků, aby bylo vidět, že to myslí vážně. Vzal si například od spolužáků cigaretu, dal ji do papíru (aby jim ji neumazal), asi 10 minut ji jen tak držel v ruce a normálně se s námi dál bavil. Pak jim jí vrátil a řekl, ať ji zkusí vykouřit. Asi 5 kluků to zkusilo, a vrátili se s tím, že to nejde - že je hrozná. Úplně jí změnil chuť.


   To byla asi rozhodující chvíle pro další směr mého života. S tímto mužem jsem se ještě několikrát osobně setkal, jednou mne pozval i k sobě domů. Stal jsem se svědkem toho, jak na něj jeho žena řve. Jeho schopnosti mu zjevně nepomohly k šťastnému manželství. Nechal jsem si od něj vysvětlit všechno co mne zajímalo, a tak nějak jsem se s ním rozloučil. O psychotronice (nebo chcete-li parapsychologii) jsem přečetl snad vše, co u nás o ní kdy vyšlo. Chtěl jsem umět to co on, a pokud možno ještě více. Začal jsem zkoušet zacházet s proutkem a kyvadlem, ale nefungovalo to. Byl jsem hodně tvrdohlavej, a tak jsem se nevzdával. Za nějakou dobu začal proutek ukazovat. Začalo to být velice zvláštní. Proutek ukazoval nejen kudy vedou podzemní prameny, ale i místo, kde je třeba kopat studnu, ukazoval kabely, trubky, ale i např. směr, kde je hledaná osoba, ztracená nebo schovaná věc apod. Prostě odpovídal na otázky. Odpovědi nebyly vždy stoprocentní, ale výsledky byly velice uspokojivé - zvláště pak na začátku.


   Později jsem se učil zacházet s "ENERGIÍ". Naučil jsem se ji ovládat tak, že jsem mohl například rukou přerazit betonovou chodníkovou desku (0,5m/0,5m), ale také "léčit" sebe nebo někoho jiného a mnoho dalších "kousků", o kterých se raději ani nebudu rozepisovat. Jediný, komu moje léčba nepomáhala, byla moje babička, která byla věřící. Proč jsem se snažil marně jsem pochopil až po několika letech, když už jsem sám žil s Bohem. Babičku Bůh před mým působením nejspíš ochránil. Jinak lidé pocítili úlevu již po pár vteřinách a obvykle se jejich problém už nikdy nevrátil. Bylo to velice vzrušující - vidět např. ženu, které po cca. 3 minutách působení úplně zmizely problémy s ledvinami. Předtím měla velice časté ledvinové koliky a 3 roky bezvýsledně navštěvovala doktory (byla závislá na dialýze). Podobných příhod bylo víc, ale nechci tady dělat reklamu okultismu.


   Viděl jsem v tom smysl života. Protože se u mne projevovaly jasnovidné schopnosti, chtěl jsem se dát do služeb policie - objasňování zločinů apod. Mohl jsem jít přesně po stopě jakéhokoli člověka, pokud jsem věděl víc podrobností o místě, času a okolnostech třeba měsíc po události. Byl jsem spokojen se svým životem i se sebou samým.


   Na vojně jsem se (dodnes si nejsem schopen vzpomenout jak?) dostal ke křesťanům, konkrétně do Církve Bratrské v Klatovech. Vysvětlili mi, že schopnosti které mám nejsou od Boha, a že bych se jich měl vzdát. Udělal jsem to - a světe div se! - ony zmizely. Z těch lidí vyzařoval podivuhodný klid, a já chtěl poznat toho Boha, o kterém mluvili, a z kterého se radovali. Poprosil jsem Boha, aby mi odpustil moje hříchy a přijal mne. Ze zbytku vojny si pamatuji jen to, že mi bylo nádherně jako nikdy předtím. Hltal jsem bibli a debatoval o Ježíšovi a o tom co prožívám se svými spolubojovníky. Několik z nich začalo číst bibli také, a další snad poprvé v životě přemýšleli o Bohu. Prožíval jsem hluboký pokoj, jaký jsem si předtím ani nedokázal představit (Filipským 4, 6-7: O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.).


   Po vojně jsem se svou vírou zůstal sám. Nevstoupil jsem do žádného sboru. Ke katolíkům jsem jít nechtěl, jiný sbor v okolí nebyl a já si myslel, že všechno zvládnu sám. V práci jsem vášnivě diskutoval s kolegy a v životě jsem se snažil žít s Bohem. Dokud se mi smáli ostatní, nic jsem si z toho nedělal. Po několika letech jsem však přijal za svou myšlenku, že to už s tím Ježíšem přeháním a že se ze mne stává fanatik. Přišli lidé, že potřebují najít pramen na studnu, uzdravit apod., a už jsem v tom zase lítal.


   Vrátila se mi část bývalých schopností, a o Boha jsem se přestal zajímat. Předtím jsem však o Bohu stačil říci bratrovi, který kupodivu uvěřil. Po několika letech mne modlitby mého bratra a jeho ženy přivedly nazpět. Jednoho dne - právě v době, kdy se za mne začali modlit a postit, jsem si "z ničeho nic" otevřel Bibli a začal znovu hledat Boha.


   Návrat k Bohu už nebyl tak jednoduchý jako poprvé. Pro Satana (ďábla) je okultismus - psychotronika - přímým pozváním, a nehodlá nikoho propustit bez boje. Poprvé se to obešlo bez větších problémů, nyní to bylo jinak. V noci mne začaly budit různé duchovní bytosti - démoni - a útoky na myšlenky a hlavně na pocity od té doby téměř neustávaly.


   To, co jsem zde napsal, vypadá spíše jako nějaká reklama na okultismus. Mým přáním není k okultismu lidi přivést, ale varovat je před jakoukoli jeho formou. Následků okultismu si pravděpodobně nevšimne nikdo, kdo je v jeho zajetí. Sám jsem si je uvědomil teprve po svém obrácení k Bohu. V době, kdy jsem se věnoval psychotronice, u mne došlo k velkému snížení mentálních schopností, a co je ještě horší - ke ztrátě citu. Psychologie tento stav nazývá "kamenným srdcem". Bylo mi např. úplně jedno, co se stane i s mými nejbližšími. Nic se mne nedokázalo dotknout. Jako bych měl opravdu kamenné srdce. Bůh ve svém Slově - bibli - říká, že odstraní z těla člověka srdce kamenné, a dá mu srdce z masa (Ezechiel 11, 19-20). Přesně to také udělal, když jsem odpověděl na Jeho nabídku smíření. Snad poprvé v životě se mi při čtení knih či rozjímání spustily slzy dojetí. Tohle už nebyl ten "starý" Libor. Ani jsem pořádně nechápal, co se děje, jen jsem tušil, že se stávám opět člověkem, který je schopen citů. I když ta změna byla ohromná a nepřehlédnutelná, oblast citů a pocitů byla po mnoho let mou problémovou oblastí.


   Dalším skutečně velkým problémem je pýcha. Každý, kdo se "namočí" do okultismu a získá mimořádné schopnosti, má pocit, že dokáže vše díky své pevné vůli a svým schopnostem. Opak je pravdou. Člověk, který spoléhá jen sám na sebe, nedokáže udělat prakticky nic, co by mělo "věčnou" hodnotu. Pokud okultista někoho "uzdraví", velice danému člověku ublíží, neboť ho dostane do vlivu démonů. Ač to bude možná znít divně, pro toho člověka by bylo lepší, kdyby zůstal nemocen. Ještě zpátky k pýše: celý ten pocit neomezených možností a schopností je také jenom lež. Jednou po modlitbách za zpřetrhání pout s okultismem zmizela na čas moje pýcha. Tehdy jsem pochopil, jak falešný obrázek jsem o sobě měl.


   Pýcha byla důvodem Satanova pádu, důvodem pádu prvních lidí, a je hlavním důvodem, který brání lidem v obrácení se k Bohu. Je to Satanova hlavní a nejspolehlivější zbraň. Nepotřebuje ani moc velkou představivost. Na to, aby lidi udržel od živého Boha mu stačí pouhé tři techniky - pýcha, lež a zastrašování. Chci Vás varovat před takovými falešnými náboženstvími jako je NEW AGE! Je to hnutí, které tvrdí, že Bůh není bytost, a že není stvořitelem. New Age tvrdí, že my sami jsme bozi, že stvořitelská moc je přítomna v každém z nás, a že můžeme přetvořit svět a stát se pány svého osudu. Každý z nás je prý jakýmsi malým Kristem, který prý jako první dosáhl nirvány (stavu blaženosti). K tomu, abychom Ježíše "dohnali", nám mají pomoci různé techniky, jako transcedentální a jiné meditace, jóga, hudba, hypnóza, drogy apod. V duchovní oblasti se využívá spojení s duchovním světem, s mrtvými a dokonce se satanem. Satan (Lucifer) je nazýván "andělem lidského vývoje." Stejně jako kdysi v ráji i zde satan nabízí lidem okultní poznání a schopnosti, a znovu jakoby lidem říkal: "Budete jako Bůh - znát dobré a zlé." Poznáváte zde Satanovu techniku - pýchu a lež? Oblíbenou větou v hnutí New Age je: "Je to pravda, jestli tomu věříš." Satan je v hnutí New Age představován jako anděl světla. Jenže pokud tedy vlastně neexistuje zlo, neexistuje ani hřích, není místo ani důvod pro pokání a milost, a oběť Ježíše Krista nemá význam. Hnutí New Age se na veřejnosti projevuje chvályhodnými aktivitami - např. boj za mír, ochrana životního prostředí. Stoupenci New Age kladou důraz na životosprávu - významnou roli hraje dieta, zvláště vegetariánská. I to však pouze ukazuje na to, že se jedná o démonickou nauku (1. Timoteovi 4, 1-5).


   Za těch cca 25 let života s Bohem jsem pochopil, že Bible je skutečně plně inspirovaná od Boha - je Božím slovem. Poznal jsem, že Bůh za svým Slovem stojí. On zůstává věrný, i když jsme my nevěrní. Poznal jsem, že Ježíš je tím, za koho se vydával - Božím synem, který kvůli nám přišel na zem v lidské podobě, v těle z masa, krve a kostí, a vzal na sebe trest za hříchy lidstva. Jen díky tomu teď máme otevřenou cestu k Bohu, může nám být odpuštěno a můžeme být Bohem přijati za syny a dcery. Bible říká, že Ježíš je stejný jako před 2000 lety. On se nezměnil. Stále chce dělat a dělá stejné zázraky jako kdysi. Za tu "krátkou dobu", co jsem se Jej snažil následovat, jsem zažil a viděl "zázračná" vysvobození ze závislostí, uzdravení tělesná i duševní, vyslyšené modlitby a splněná zaslíbení. Já sám jsem prožil vysvobození, uzdravení a další jmenované věci. Teprve po mnoha letech jsem byl vysvobozen od "ducha čarodějnictví", který mne po 10 let okrádal o radost z Boha a ze života, a obtěžoval mne nepříjemnými myšlenkovými a pocitovými útoky. Samozřejmě může být vysvobození i ze spárů okultismu okamžité, jsem však snad alespoň varujícím příkladem, že tomu tak být nemusí !!!!


   Čím více se poddáte Bohu, tím více si Vás bude moci použít. Bude to velké dobrodružství, kdy často nebudete vědět, jak přesně dopadne, ale budete jej prožívat s jistotou, že Bůh má všechno pevně v rukou. Nemohu Vám zaručit, že Bůh vyslyší každou Vaší modlitbu, ale můžete se spolehnout na to, že splní vše, co zaslíbil. A bible je plná zaslíbení!

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.87 (15 hlasů)