Hebrejská jména vytvořená ze jména Jehova

V Bibli se vyskytuje mnoho lidských jmen. Mnohá z nich jsou utvořena složením dvou slov, Božího svatého jména Jehovah (čteno Jehova) a nějakého dalšího slova. Hebrejci tak vkládali do jmen svých dětí své naděje a svoji osobní zkušenost s Bohem. Níže jsou uvedeny příklady takových biblických jmen a také jejich význam. V odkazech pod jmény naleznete význam daného biblického jména, jak jej uvádějí uznávané biblické slovníky, a také tam najdete všechny biblické verše v nichž se dané jméno vyskytuje. Tato jména nesmazatelně svědčí o tom, že izraelité Boží jméno Jehova znali a nebáli se jej s úctou používat. Ba co více! Obě jména, která přinesl anděl Gabriel na Boží pokyn z nebe začínají předponou Jeho- a jsou vytvořena z Božího svatého jména Jehova. Jde o jména "Jehochánan" (v češtině známé jako Jan) a "Jehošua" v češtině známé jako Ježíš popř. Jozue.


Jehošua – zkráceně Jóšua, Jéšua (v češtině známý jako Ježíš, popř. Jozue)  – znamená: Jehova (je) záchrana, spasení

Jehonatan – zkráceně Jónatan – znamená: Jehova dal

Jehonadab – zkráceně Jónadab – znamená: Jehova (je) ochotný

Jehošafat – zkráceně Jóšafat – znamená: Jehova rozsoudil

Jehojada – zkráceně Jójada – znamená: Jehova ví, zná

Jehoram – zkráceně Jóram – znamená: Jehova (je) vyvýšený

Jehoachaz – zkráceně Jóachaz – znamená: Jehova uchopil

Jehošeba – zkráceně Jóšeba – znamená: Jehova přísahal

Jehoash – zkráceně Jóaš – znamená: darován Jehovou

Jehozabad – zkráceně Józabad – znamená: Jehova obdaroval

Jehoadan – zkráceně Jóadan – znamená: Jehova potěšuje, rozjasňuje

Jehojakím – zkráceně Jójakím – znamená: Jehova pozvedá, povstává

Jehojakín – zkráceně Jójakín – znamená: Jehova zakládá (něco)

Jehosadak – zkráceně Jósadak – znamená: Jehova (je) spravedlivý

Jehoada – zkráceně Jóada – znamená: Jehova ozdobil, okrášlil

Jehojaríb – zkráceně Jójaríb – znamená: Jehova se potýká, zápasí

Jehochanan – zkráceně Jóchanan (v češtině známý jako Jan) – znamená: Jehova se smiloval

Jehošebath – zkráceně Jóšeba – znamená: Jehova (je) přísaha

Jehocheved - zkráceně Jócheved (jméno matky Mojžíše a Árona) - odvozené ze slov: Jehova a sláva

Jehoseph – zkráceně Jóseph, Josef – znamená: Jehova přidal


 

U výše uvedených hebrejských jmen se používaly a dodnes používají delší a kratší tvary. Delší, s předponou Jeho-, nebo kratší, s přeponou Jó-. Také hebrejské texty Písma, z nichž jsou překlady Bible do národních jazyků zhotovovány, uvádějí většinou oba dva. Překladatel Miloš Pavlík ve svém Studijním překladu přesně respektuje použití delších a kratších tvarů jmen, jak je předkládá hebrejský text. Respektuje původní hebrejský text na rozdíl od naprosté většiny ostatních překladatelů, kteří si u daného jména vybrali jen jeden tvar (to téměř vždy ten bez předpony Jeho-) a ten používají, ať už je v hebrejské předloze napsáno cokoli. Čímž se nám ale ztrácí viditelná souvislost těchto osobních jmen s Božím svatým jménem Jehova.
 

Překladatel Miloš Pavlík uvádí, podle původního hebrejského znění Písma, jména lidí začínající předponou Jeho- na více než 340 místech. Jde o jména: Jehóšua, Jehónáthán, Jehóšáfát, Jehójádá, Jehórám, Jehóácház, Jehóševa, Jehóáš, Jehózávád, Jehóaddán, Jehójákím, Jehójáchín, Jehócádák, Jehóaddá, Jehójárív, Jehóchánán, Jehónádáv, Jehóšijjáhú, Jehó-nádáv, Jehóšaveath. Skrze odkazy pod jednotlivými jmény si každý může dohledat osobní jméno, které ho zajímá i ve srovnání s hebrejským textem.

Pouze v případě biblické postavy, nám známé jako Jozue, přijal i Miloš Pavlík zažitou konvenci a píše ve 188 verších "Jóšua" namísto Jehóšua, i přesto, že hebrejský text uvádí "Jehóšua". Ale na ostatních místech Písma jméno Jehóšua respektuje a zachovává jeho původní podobu.

V poznámce  [592] k Exodu 17:9 objasňuje další velmi závažnou skutečnost, že hebrejské jméno „Jehóšua“ .... je totéž jméno jako „Ježíš“ (podobně i  Mt 1:21)  Také mnozí jiní překladatelé potvrzují, že opravdovým jménem našeho Spasitele, Pána a Krále je ve skutečnosti hebrejské "Jehošua" tzn. "Jehova je záchrana (spasení, vysvobození)". Např. překladatelé Českého studijního překladu to uvádějí v poznámce zde.

Pokud by byl v případě osobních jmen v našich překladech Bible důsledně respektován hebrejský text, z něhož je překládáno, byli bychom zvyklí na jména začínající předponou Jehó-, jako jsou Jehóšua, Jehónáthán, Jehóšáfát, Jehójádá, Jehórám a podobně. Pak by pro mnohé z nás nebylo tak těžké pochopit a přijmout skutečnost, že byla vytvořena složením Božího svatého Jména Jehova a nějakého dalšího slova.Napsala Eliška

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (6 hlasů)