Chci příjemné pocity

  Možná vás někdy napadlo, proč je tady na zemi tak „málo“ radostí a příjemných věcí. Někdy dokonce obviňujeme Boha z toho, že není moc dobrý, když pro nás nepřipravil více potěšení. Rád bych vám z toho důvodu předložil malý námět k zamyšlení...


   Žalmista (Žalmy 16, 11) o Bohu říká: Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.


   Bůh je skutečně dobrý, a nabízí nám lásku, radost a pokoj.

Galatským 5, 22-23: Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.

Jan 15, 11: Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna.

Jan 16, 24: Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu; žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná.


   Můžeme mít plnou radost. Není to však nic automatického. Jednak je to záležitost práce Ducha svatého v našem životě (ovoce Božího ducha), a jednak je to i otázka našeho poznání a myšlení. Jednoduše řečeno: „Když nevíte, že máte důvod k radosti, nejspíš se radovat nebudete.“


   Všichni máme rádi příjemné pocity, a až na pár masochistů nenávidíme bolest. Nechce se nám ani kvůli zaslíbení radosti a pokoje měnit své postoje a životy, chceme radost „teď a tady“. Nechceme jen nějakou „klidnou“ radost, chceme intenzivní pocity radosti a štěstí. Nejraději bychom se přímo topili v příjemných prožitcích. Proč jich tedy nemůže být více? V čem je problém?


   Jsou dva hlavní důvody – my sami, a pak satan a jeho andělé. Náš problém spočívá v tom, že jakmile máme své „zdroje radosti a potěšení“, zapomínáme obvykle na Boha. Problém se satanem spočívá v tom, že se snaží z každé příjemné věci udělat pro nás past. Je mi líto, ale domnívám se, že Bůh nám nemůže dát víc požitků, protože bychom to neunesli.


   Z každého našeho příjemného pocitu se satan snaží těžit a připravit nám z něho hotové peklo. Všechny ty příjemné pocity štěstí, lásky, zamilovanosti, příjemné pocity způsobené alkoholem, sexem, drogami, adrenalinem, dobrým jídlem apod., to vše je pro toho zlého dobrá příležitost, jak nás připravit o svobodu i o život.


   Kolik lidí přijde o život kvůli příjemnému vzrušení z vyplaveného adrenalinu při nebezpečně rychlé jízdě autem či na motorce? Kolik jich zemře při lezení po nebezpečných horách? Kolika lidem totálně zničí život touha po změněném stavu vědomí způsobeném alkoholem či drogami? Kolik manželství se rozpadá kvůli tomu, že jeden z manželů dal přednost pocitu zamilovanosti k jinému člověku? Kolik manželství a životů zničí touha po sexuálním uspokojení? Pro kolik lidí jsou příjemné pocity z jídla důležitější než jejich zdraví a život?


   Rozumíte, co jsem chtěl říci? Kvůli příslibu příjemných pocitů jsme často ochotni vzdát se čehokoli. Je to pro nás natolik lákavé a silné, že nám hrozí závislosti. Je zbytečné obviňovat Boha, že nám těch příjemných věcí nedal ještě více – máme dost problémů unést tyto …

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (3 hlasů)