Nejčastější slova starého zákona

   Říkal jsem si, že by mohlo být zajímavé zjistit, která slova jsou v hebrejsky psané části bible (ve starém zákoně) zastoupeny nejčastěji. Jde o to, že máme tendenci vidět v bibli zejména věci, které se nás nějakým způsobem dotýkají. Jednak je to způsobeno našimi vnitřními zraněními, jednak snahou toho zlého a samozřejmě hlavně naší falešnou představou o Bohu a jeho charakteru. Domnívám se, že i takováto "ministudie" může někomu pomoci narovnat si představu o tom, o čem se v bibli hlavně píše.


   Abych zjistil, která slova se ve starém zákoně vyskytují nejčastěji, využil jsem King James Concordance ve velmi dobrém biblickém programu E-Sword, a prošel jsem krok za krokem každé slovo ze Strongova hebrejsko-anglického slovníku (8674 slov). Slova s větší četností výskytu jsem si zaznamenával, a po nějaké době jsem si určil jako hranici 500 výskytů. Výsledek jsem si nechal seřadit v programu OpenOffice.org Calc (bezplatná obdoba Excelu) a vyexportoval do HTML. Výsledkem je 91 slov, které jsou ve starém zákoně použity více než 500 krát. Pro každého může být tato studie zajímavá z jiného důvodu, a tak tentokrát nebudu psát k článku žádné další komentáře.


 

Český význam hebrejské slovo výskytů
Boží jméno Jehova jehová 6832
vše, každý kól 5403
řekl, mluvit amar 5379
syn ben 4902
který ašer 3147
dělat asah 2636
Bůh elohijm 2605
přijít, přinést bo 2586
slovo, řeč, promluvit dabar 2585
král melek 2525
Izrael jišrael 2512
země erets 2502
proti, přes, v al 2366
den, dny jóm 2249
dům, domy bajit 2096
dát, dávat nátan 1984
před, tvář panijm, paneh 1977
lidé, lid am 1879
ne, nikdo, žádný lo, ló 1724
člověk ijš 1714
ruka, ruce jád 1553
jít, vyjít, odejít jatsa 1489
vrátit se, obrátit se, znovu šub 1339
vidět raa 1308
stát se, stalo se hajah 1162
otec ab 1152
slyšet šáma 1149
protože, když kij 1120
město, města ijr,ar, ajar 1090
bydlet, přebývat jašab 1084
David david 1073
to, toto, tato... zeh 1073
jít, kráčet jalak 1034
vzít, brát lakach 975
znát, poznat jáda 930
hle hinne 892
vstoupit, vstupovat, přicházet alah 889
jeden, nějaký echad 885
poslat šalach 880
oko, oči ajin 879
jméno šém 852
juda (vzdávající díky) jehuda 810
rok šane, šana 807
jíst, jídlo, najedený akal 805
služebník, služebníci ebed 801
zemřít mut 790
tam, tady, odtud šám 788
žena, manželka iššá, našijm 776
když, jestliže im 775
Mojžíš moše 765
dva, dvanáct šenajim, šetajim 764
projít, přes abar 762
do e, el 753
kněz kohen 753
duše nefeš 749
tak, proto tedy ken 746
co ma, má, me 742
nazvat, nazývat kara 734
toto, tato, tento, tito ele 721
sestoupit jarad 712
cesta, cesty derek 706
také gam 703
po, za achar 696
Egypt, egypťan mitsrajim 681
zlo, zlý ra, raa 664
nést, nosit, pozvednout nasa 659
vstát, povstat kům 649
Jeruzalém jerušalijm 643
bratr, bratři ach 629
hlava, předák, přední roš 599
srdce léb 595
dokud, než ad 590
sto, stovky meá, mejá 582
nic, žádný ajin 579
dcera bat 579
vložit, položit sům, sím 578
voda majim 578
tak, takto hkoh 577
to, toto, tato... zot 570
dobrý, dobré tób 566
člověk adam 560
národy, národnosti, pohané goj 559
člověk, muž enoš 554
hora, hory har 545
veliký gadol 530
zplodit, porodit, narodit se jalad 526
stát, postavit se amad 523
život, živý chaj 512
jít, chodit halak 507
tisíc, tisíce elef 504
hlas, zvuk kól 501

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.89 (9 hlasů)