O autorovi stránek

   Osobní křesťanské internetové stránky obvykle obsahují informace o jejich autorovi. Vzhledem k četnosti dotazů na mou osobu jsem se rozhodl takový stručný přehled s ohledem na křesťanství rovněž sepsat - včetně odpovědí na nejčastěji kladené dotazy.

 

   Jmenuji se Libor Diviš a pocházím z Vysočiny. Narodil jsem se v minulém tisíciletí (1970). Uvěřil jsem na vojně, v Klatovech, v Církvi Bratrské, asi v roce 1990. Po návratu z vojny jsem nějakou dobu dojížděl do Prahy na biblické hodiny KS (Křesťanské společenství). Po nějaké době jsem vstoupil a začal dojíždět do KS Jindřichův Hradec. Hledal jsem pomoc z následků předchozích zkušeností s okultními praktikami (léčitel, jasnovidec, telepat, hypnotizér, proutkař, Silvova metoda, autogenní trénink, ..), ale bezúspěšně. Situace se neustále zhoršovala a tak jsem po několika letech toto společenství opustil. Nějakou dobu jsem byl sám a poté jsem vstoupil do Apoštolské církve (Církev bez hranic Jindřichův Hradec). Tam jsem byl až do roku 2005 - jako starší, kazatel, vedoucí domácí skupinky, hrál jsem ve chválách apod. V roce 2005 jsem se přestěhoval do Prahy. Nějakou dobu jsem navštěvoval místní sbor Apoštolské církve (Církve bez hranic), poté jsem několik let spolupracoval s Martinem Njambou. Poté jsem ještě nějakou dobu znovu navštěvoval místní (pražský) sbor Apoštolské církve (Církve bez hranic). Nyní jsem bez církevní příslušnosti, nicméně v téměř každodenním styku s několika přáteli.

 

Nejčastější otázky a odpovědi na ně:


1) Momentálně nepatříte do žádné církve (myšleno církevní denominace), proč?

Protože ve svém okolí nemám sbor, který by se, dle mého názoru držel bible - namísto lidských výmyslů. Z církve jsem odešel poté, co jsem od jejích představitelů slyšel, že již nejde o hledání "absolutní pravdy", že to bylo záležitostí minulého století. Prý hlavně, že se máme rádi. Usoudil jsem, že toto svými principy mnohem víc než církev připomíná skautský oddíl, a že se toho nechci nadále účastnit. Rovněž další vážné rozpory mezi biblí a učením v církvi byly důvodem k odchodu.

 

 

2) Na svých stránkách používáte Boží jméno. Jste "Jehovista"?

Pokud máte na mysli, jestli patřím k organizaci Svědků Jehovových, pak nikoli a ani jsem nikdy nepatřil. Proč používám Boží jméno Jehova? Prostě proto, že je to skutečné Boží jméno. Když jsem začal studovat bibli v původních jazycích, viděl jsem, že Boží jméno je ve Staré smlouvě téměř 7000 krát a že na něm Bohu skutečně záleží. Hledal jsem v literatuře a na internetu odpověď ohledně správné výslovnosti hebrejského tetragramatonu Božího jména "יהוה" (JHWH). Většina zdrojů uváděla jako pravděpodobnou výslovnost Božího jména "Jahve", a tak jsem ji takto používal. Nicméně tato otázka mne nadále zajímala, a jednoho dne mi Bůh odpověděl a řekl, že jeho jméno je "Jehova". A od té doby samozřejmě používám výslovnost Božího jména "Jehova". V Exodu 3,15 se Bůh Mojžíšovi představuje svým jménem Jehova (יהוה), a říká mu, že to je navěky jeho jméno a že toto jméno má být připomínáno po všechny generace. V dnešní době je situace taková, že Boží jméno prakticky není připomínáno, a dokonce bylo z většiny biblí na světě odstraněno a nahrazeno nějakou "přezdívkou" (např. u nás staročeským slovem Hospodin) nebo nic neříkajícími, obecnými výrazy jako PÁN, BŮH apod. 

 

 

3) Co podstatného ještě vytýkáte dnešním církvím (denominacím)?

Na prvním místě to bude určitě "Trojiční nauka", která nemá s biblí nic společného. Dnes má tuto nauku dokonce i ve svém vyznání víry valná většina denominací. Tento "nápad" přitom nepochází ze Starého zákona, od Pána Ježíše Krista ani od nikoho jiného z pisatelů bible. Objevuje se u Tertuliána, někdy ve druhém století. Tento člověk vymyslel i dalších cca 1000 mimobiblických (lépe řečeno nebiblických) latinských novotvarů a slovních spojení, z nichž mnoho je součástí vyučování církví i v současné době. Vadí mi účelové zásahy v překladech bible u Svědků Jehovových, stejně jako v katolických i protestantských překladech. Vadí mi nebiblické vyučování "hnutí víry, zdraví a prosperity", stejně jako odmítání darů Ducha svatého. Mrzí mne, že církev nemá prakticky žádný pozitivní dopad na své okolí. Veškeré prostředky obvykle spotřebuje na pronájem místa k shromažďování a plat pastora. Nejspíš z důvodu nebiblického vyučování a minimální evangelizace církev postrádá Boží přítomnost a moc - Bůh jednoduše nemá znameními a zázraky co potvrzovat...

 

 

4) Stavíte se proti učení většiny dnešních církví. Nemyslíte si, že je málo pravděpodobné, že se "většina mýlí"?

To, že něčemu věří většina, ještě neznamená, že je to pravda. Boží slovo - bible - by pro následovníky Pána Ježíše Krista mělo být základním zdrojem poznání a měřítkem pravdy. Bůh samozřejmě může rozšířit naše poznání, ale nikdy to nebude nic, co by bylo v zřetelném rozporu s jeho slovem (biblí). Proto navrhuji vrátit se k tomu, co stojí v bibli. Nic z toho neubírat a ani k tomu nepřidávat nic, co by bylo v rozporu s tím, co v bibli stojí. Proto všechny biblické rozbory a vůbec všechny články podkládám verši z bible (s možností pohodlné kontroly kontextu). Proto jsem naprogramoval i SOB (Studijní on-line bibli) - www.obohu.cz/bible, bezplatný internetový biblický program, umožňující jednoduše a pohodlně zjistit, co skutečně stojí v originálním hebrejském či řeckém textu bible, navíc s pokročilými možnostmi vyhledávání, porovnávání více než 200 překladů apod.
 

 

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.36 (54 hlasů)