Odkazy na verše jednoduše

(Aktualizace 1.9.2021)

   Pokud jste autorem nějakých internetových stránek s křesťanským obsahem, zbystřete pozornost. Vaše stránky se totiž několika řádky kódu mohou změnit ve stránky s aktivními odkazy na biblické verše, kde si každý může ověřit relevantnost odkazovaných veršů, zobrazit celou kapitolu pro ověření a pochopení kontextu nebo se přímo přepnout na požadované místo ve Studijní on-line bibli (SOB) ....


   Již při programování Generátoru odkazů na biblické verše jsem přemýšlel o tom, zda by to nešlo udělat ještě jednodušeji. A opravdu se zdá, že by to šlo. Ruční práce má samozřejmě výhodu v plné kontrole nad výběrem překladů, velikosti zobrazovaného okna apod. Ale to je důležité pouze na stránkách, které se skutečně do hloubky věnují rozborům biblických témat - a takových je popravdě velice málo. Většiny stránek si vystačí s jedním oblíbeným překladem. A právě pro tyto případy by se mohla hodit pomůcka, kterou jsem připravil.


   Předpokládejme, že máte vlastní křesťanské internetové stránky v prostém HTML, křesťanský blog provozovaný na nějakém blogovém systému, stránky vytvořené pomocí nějakého redakčního systému (CMS) - např. Joomla, Drupal, WordPress, PhpRS, E107, TextPattern, SunLight CMS, CMS Made Simple, PHP-Fusion, EZ Publish, WebSPELL, nebo např. estranky.cz či webnode.cz. Možná provozujete nějaké křesťanské diskusní fórum - např. v PhpBB, Kunena, PunBB, MiniBB, Simple Machines Forum, XMB apod. Je prakticky jedno, na jakých platformách a v jakém systému Vaše stránky jedou.


   Přeprogramoval jsem kód AutoIt aplikace Generátor odkazů na biblické verše do JavaScriptu, zakomponoval jsem jej do funkce v externím JavaScriptovém souboru, ten jsem zkomprimoval, umístil na svůj server a napsal jsem krátký script s vysvětlením a napojením na tento soubor. Možná to znělo složitě, ale pro Vás to znamená pouze vložit několik řádek kódu do šablony Vašich stránek, a zvolit překlad bible, způsob zobrazení veršů a případně velikost okna, ve kterém se verše budou zobrazovat. Na výběr máte 25 možností překladů bible a 6 možností zobrazení veršů (Pop-Up okna, Modalizer, Lytebox, Lytebox bez animace, Fancybox for WordPress a nově též odkaz na stejnou stránku do "ASIDE"). Jediným požadavkem na bezproblémové rozpoznání a převod veršů do aktivní podoby je požadavek, aby před veršem či jeho zkratkou nebyl konec HTML tagu ">". Řešení je jednoduché - vložit na začátek nového řádku či odstavce např. mezeru. Pak již může následovat verš či rozsah veršů.

 

   Aktualizace 29.12.2020: Pan Zdeněk Staněk script doplnil o nové překlady a možnosti - možnost využívat odkaz na Studijní překlad Miloše Pavlíka (MPCZ) a překlady s možností online nahrazení Hospodina a Ježíše za hebrejský tetragrammaton "יהוה" a jméno Božího Syna "Jehošua" (MPCZ-JHVH, CSP-JHVH). Kromě toho doplnil i možnost odkazování se na stejnou stránku do "ASIDE". Příkladem použití je Biblické vyznání víry doplněné o související verše.


   Dostupné překlady bible a jejich kódy: Český studijní překlad (CSP), Český studijní překlad s poznámkami překladatelů (CSPP), Český studijní překlad s Božím jménem "יהוה" a jménem Božího Syna "Jehošua" (CSP-JHVH), Studijní překlad Miloše Pavlíka (MPCZ), Studijní překlad Miloše Pavlíka s Božím jménem "יהוה" a jménem Božího Syna "Jehošua" (MPCZ-JHVH), Český ekumenický překlad (CEP), Bible21 (B21), Bible Kralická 1579 (BKR1), Bible Kralická 1613 (BKR), Překlad Nového Světa (PNS), slovenský Roháčkův překlad (autorizovanou verzi Dušana Seberíniho) (ROH), anglické překlady King James 3 (KJ3), American Standard Version (ASV), Darby Bible (DB), Green's Literal Translation 1985 (LITV), VW-Edition Bible 2010 (VW), Young's Literal Translation (YLT), německé překlady Tafel Bibel (TAFEL), Elberfelder Bibel 1905 (ELB), Neue evangelistische Übersetzung 2012 (NEU), Schlachter Bibel 2000 (SCHL2), řecký text Nového zákona - UBS - 3. edice; NA27 (UBS), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BH), Český studijní překlad + UBS/BH (CSPGH) a Roháčkův překlad + UBS/BH (ROHGH).

 

   Pokud je to možné, vložte scripty na samý konec stránky - těsně před tag </body>.


   Základní kód pro vložení bude vypadat následovně:
 

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_cz.js"></script>
<script type="text/javascript">
window.addEventListener("load", odkaz);
function odkaz() {
//s = šířka okna, v = výška okna
//p = překlad (CSP, CSPP, CSP-JHVH, MPCZ, MPCZ-JHVH, B21, CEP, BKR1, BKR, PNS, ROH, KJ3, ASV, DB, LITV, VW, YLT, TAFEL, ELB, NEU, SCHL2, UBS, BH, CSPGH, ROHGH)
//o = způsob zobrazení (POPUP, MODAL, LYTEBOX, LYTEBOXWA, FANCYBOX, ASIDE)

var p="CSPP"; var o="POPUP"; var s=750; var v=400;
var t = document.body.innerHTML;
var t = zamen(t,p,o,s,v);
document.body.innerHTML = t;
}
</script>

 


   Jak vidíte, kód obsahuje i vysvětlivky (text za dvojitými lomítky //). Nastavovat můžete hodnoty p, o, s a v - např. var p="B21" - pro zobrazení veršů v překladu Bible21.


   Pokud se Vám kód zdá kvůli vysvětlivkám a formátování příliš dlouhý, můžete jej vložit bez vysvětlivek - např. takto:

 

<script type="text/javascript"language="javascript"src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_cz.js"></script><script type="text/javascript">window.addEventListener("load", odkaz);function odkaz() {var p="CSPP";var o="POPUP";var s=750;var v=400;var t=document.body.innerHTML;var t=zamen(t,p,o,s,v);document.body.innerHTML=t;}</script>

 

   (1.9.2021)
   Zjistil jsem, že minimálně u redakčního systému Wordpress a lightboxu Easy FancyBox je problém s metodou window.addEventListener, a tak pokud budete mít problémy, odstraňte nebo zakomentujte v odkazu tuto metodu a následující funkci, plus počáteční a koncovou složenou závorku "{}". Takže předchozí odkaz, upravený navíc na lightbox FancyBox, bude vypadat takto:

<script type="text/javascript"language="javascript"src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_cz.js"></script><script type="text/javascript">var p="CSPP";var o="FANCYBOX";var s=750;var v=400;var t=document.body.innerHTML;var t=zamen(t,p,o,s,v);document.body.innerHTML=t;</script>


   To samé platí samozřejmě i pro všechny následující uvedené odkazy! 

 

   Pokud používáte redakční systémy Joomla nebo Wordpres, můžete pohodlně využít podporovaných Lightboxových variant Modalizer, resp. FancyBox for WordPress, pro které je generátor navržen (parametr o nastavíte na "MODAL" či "FANCYBOX"). Pokud provozujete stránky na www.estranky.cz, www.webnode.cz, nebo máte vlastní stránky, můžete jednoduše využít odkazu na bezplatnou Lightboxovou variantu Lytebox na mém serveru, nebo si Lytebox stáhnout a umístnit na svém serveru (pokud Vám to poskytovatel umožňuje). Pokud chcete využít Lytebox na mém serveru, bude kód vypadat např. nějak takto:

 

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.css" type="text/css" media="screen" />
<script type="text/javascript">var lyteboxTheme = 'grey';</script>
<!-- možnosti jsou grey, black (výchozí), red, green, blue, gold, orange -->
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_cz.js"></script>
<script type="text/javascript">
window.addEventListener("load", odkaz);
function odkaz() {

//s = šířka okna, v = výška okna
//p = překlad (CSP, CSPP, CSP-JHVH, MPCZ, MPCZ-JHVH, B21, CEP, BKR1, BKR, PNS, ROH, KJ3, ASV, DB, LITV, VW, YLT, ELB, TAFEL, NEU, SCHL2, UBS, BH, CSPGH, ROHGH)
//o = způsob zobrazení (POPUP, MODAL, LYTEBOX, LYTEBOXWA, FANCYBOX, ASIDE)

var p="CSPP"; var o="LYTEBOX"; var s=750; var v=400;
var t = document.body.innerHTML;
var t = zamen(t,p,o,s,v);
document.body.innerHTML = t;
}
</script>

 
 
   Jak vidíte, můžete si zvolit i barvu vyskakovacího okna a jeho pozadí....
 
 
 
   Aby toho nebylo málo, napsal jsem i script, který je schopen rozpoznat slovenské názvy knih bible a jejich zkratky, a převést je na aktivní odkazy na biblické verše. Změna pro slovenské uživatele spočívá pouze v odkazovaném JS souboru (a samozřejmě ve změně výběru překladu bible) - tedy např.:
 

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_sk_kompr.js"></script>
<script type="text/javascript">
window.addEventListener("load", odkaz);
function odkaz() {

//s = šířka okna, v = výška okna
//p = překlad (CSP, CSPP, CSP-JHVH, MPCZ, MPCZ-JHVH, B21, CEP, BKR1, BKR, PNS, ROH, KJ3, ASV, DB, LITV, VW, YLT, ELB, TAFEL, NEU, SCHL2, UBS, BH, CSPGH, ROHGH)
//o = způsob zobrazení (POPUP, MODAL, LYTEBOX, LYTEBOXWA, FANCYBOX)

var p="ROH"; var o="POPUP"; var s=750; var v=400;
var t = document.body.innerHTML;
var t = zamen(t,p,o,s,v);
document.body.innerHTML = t;
}
</script>

 
 
 
 
 
   27.7.2014: Pro příznivce Nového kovenantu jsem napsal script, který je schopen rozpoznat názvy knih tohoto překladu a jejich zkratky, a převést je na aktivní odkazy na biblické verše. V následující ukázce vidíte příklad použití - zobrazení veršů z Nového kovenantu pomocí lightboxové bezplatné varianty Lytebox (umístěné na mém serveru):
 

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.css" type="text/css" media="screen" />
<script type="text/javascript">var lyteboxTheme = 'grey';</script>
<!-- možnosti jsou grey, black (výchozí), red, green, blue, gold, orange -->
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_nk_kompr2.js"></script>
<script type="text/javascript">
window.addEventListener("load", odkaz);
function odkaz() {

//s = šířka okna, v = výška okna
//p = překlad (CSP, CSPP, CSP-JHVH, MPCZ, MPCZ-JHVH, B21, BKR1, BKR, PNS, NK, ROH, KJ3, ASV, DB, LITV, VW, YLT, TAFEL, ELB, TAFEL, NEU, SCHL2, UBS, BH, CSPGH, ROHGH)
//o = způsob zobrazení (POPUP, MODAL, LYTEBOX, LYTEBOXWA, FANCYBOX)

var p="NK"; var o="LYTEBOX"; var s=650; var v=360;
var t = document.body.innerHTML;
var t = zamen(t,p,o,s,v);
document.body.innerHTML = t;
}
</script>

 
 
 
 
 
 
   30.8.2014: Pro francouzské uživatele SOB a příznivce francouzské Bible Machaira (Jean leDuc - 2013) jsem napsal script, který je schopen rozpoznat francouzské názvy knih a jejich zkratky a převést je na aktivní odkazy na biblické verše ze zmiňovaného překladu. Pro zobrazení jsem připravil nový modul s francouzským rozhraním. V následující ukázce vidíte příklad použití - zobrazení veršů z Bible Machaira pomocí lightboxové bezplatné varianty Lytebox (umístěné na mém serveru):
 

<script type="text/javascript"language="javascript"src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_fr.js"></script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.js"></script><link rel="stylesheet" href="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.css" type="text/css" media="screen" /><script type="text/javascript">var lyteboxTheme = 'grey';</script><script type="text/javascript">window.addEventListener("load", odkaz);function odkaz() {var p="FBM";var o="LYTEBOX";var s=650;var v=360;var t=document.body.innerHTML;var t=zamen(t,p,o,s,v);document.body.innerHTML=t;}</script>

 
 
 
 
 
 
   30.9.2014: Pro španělské uživatele SOB a příznivce španělské Revidované Reina Valera 1865 (Eliu Guerrero - 2014) jsem napsal script, který je schopen rozpoznat španělské názvy knih a jejich zkratky a převést je na aktivní odkazy na biblické verše ze zmiňovaného překladu. Pro zobrazení jsem připravil nový modul se španělským rozhraním. V následující ukázce vidíte příklad použití - zobrazení veršů z revidované verze Reina Valera 1865 (2014) pomocí lightboxové bezplatné varianty Lytebox (umístěné na mém serveru):
 

<script src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_es.js"></script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.js"></script><link rel="stylesheet" href="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.css" type="text/css" media="screen" /><script type="text/javascript">var lyteboxTheme = 'grey';</script><script type="text/javascript">window.addEventListener("load", odkaz);function odkaz() {var p="RVR"; var o="LYTEBOX"; var s=650; var v=360; var t = document.body.innerHTML; var t = zamen(t,p,o,s,v); document.body.innerHTML = t;}</script>

 
 
 
 
 
 
   6.10.2014: Pro německé uživatele SOB jsem napsal script, který je schopen rozpoznat německé názvy knih a jejich zkratky a převést je na aktivní odkazy na biblické verše z jednoho ze 4 německých překladů bible (NEUNeue evangelistische Übersetzung, TAFEL = Tafel bibel, SCHL2 = Schlachter 2000, ELB = Elberfelder 1905). V následující ukázce vidíte příklad použití - zobrazení veršů z revidované verze Neue evangelistische Übersetzung (2012) pomocí lightboxové bezplatné varianty Lytebox (umístěné na mém serveru):
 

<script src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_de.js"></script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.js"></script><link rel="stylesheet" href="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.css" type="text/css" media="screen" /><script type="text/javascript">var lyteboxTheme = 'grey';</script><script type="text/javascript">window.addEventListener("load", odkaz);function odkaz() {var p="NEU"; var o="LYTEBOX"; var s=650; var v=360; var t = document.body.innerHTML; var t = zamen(t,p,o,s,v); document.body.innerHTML = t;}</script>

 
   Podmínkou pro správnou funkčnost je kódování stránek v UTF-8, kvůli německým znakům (přehlasovaným samohláskám). Script je nastaven tak, že nezasahuje do odkazů na verše, které jsou již uzavřeny v nějakém tagu (to znamená, že je bezprostředně předchází znak >). Stejným způsobem jsou nastaveny i varianty pro ostatní jazyky. Pokud chcete toto omezení "obejít", stačí zněmit odkazovaný JS soubor na "hannes.js" (u ostatních jazykových mutací jsem tuto záležitost prozatím neřešil). Upravený odkaz tedy bude vypadat nějak takto:
 

<script src="http://musculus.cz/lytebox/hannes.js"></script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.js"></script><link rel="stylesheet" href="http://musculus.cz/lytebox/lytebox.css" type="text/css" media="screen" /><script type="text/javascript">window.addEventListener("load", odkaz);function odkaz() {var lyteboxTheme = 'grey';</script><script type="text/javascript">var p="NEU"; var o="LYTEBOX"; var s=650; var v=360; var t = document.body.innerHTML; var t = zamen(t,p,o,s,v); document.body.innerHTML = t;}</script>

 
 

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)