Jsme sledováni

   Jste sledováni. Každý den, každou hodinu, … To není jen úvodní znělka televizního seriálu „Lovci zločinců“ (Person of Interest), ale také realita. A skutečnost je ještě mnohem horší …   Nebojte, nehodlám zde rozebírat nějaké konspirační teorie :-)


   Možná Vás někdy napadlo, jak strašné je, že jsme neustále sledováni. A možná je to dokonce něco, co Vás děsí. Realitou je, že jsme sledováni v každém okamžiku svého života. A nejsou sledovány pouze naše činy, ale i naše pohnutky a všechny naše myšlenky. Můžeme si kvůli tomu připadat jako ve vězení, neustále s kamerou nad hlavou i v hlavě. Někdo se kvůli tomu může i zlobit na Boha, který je tím, kdo o nás ví naprosto všechno. Možná bychom někdy chtěli říct: „Bože, teď se nedívej, ať nevidíš, co budu dělat.“


   Z Písma můžeme jasně vidět, že Bůh zná každou naši myšlenku. Můžeme to vidět dokonce již v souvislosti s potopou (Gn 6,5). Bůh viděl, že všechno lidské uvažování bylo zlé, a dokázal v tom množství lidí rozpoznat toho jediného, který byl výjimkou - Noeho (Gn 6,8-9). V Písmu stojí, že Bůh zná myšlenky lidí (Ž 94,11; 1Pa 28,9). I na životě Pána Ježíše můžeme vidět, že znal myšlenky lidí ve svém okolí (Mt 9,4; Mt 12,25; L 6,8; L 9,47; J 2,25).


   Jak napsal apoštol Pavel, na „posledním soudu“ budou naše myšlenky a chování porovnávány s naším svědomím (Ř 2,13-16). Ano, všechno bude zjeveno (L 12,2-3).


   Jedním z důvodů pro sepsání tohoto námětu k zamyšlení je, aby se nad zmíněnými skutečnostmi zamysleli i ti, kteří o tom dosud nepřemýšleli. Možná to pro ně bude motivací k tomu, aby své myšlenky i činy více kontrolovali.


   Skvělým vodítkem pro pochopení je list „Židům“, zejména 11. a 12. kapitola. Právě ve 12. kapitole můžeme vidět, že jde o naši výchovu a naše posvěcení, „bez něhož nikdo neuvidí Pána“ (Žd 12,14). Přečtěte si prosím tuto kapitolu pozorně, abyste viděli, „o co vlastně jde“. Sílu ke změně máme čerpat i z životů těch mužů a žen víry, kteří ve svých životech obstáli.


   Chtěl bych však nyní Vaši pozornost zaměřit na Boha. On je totiž také sledován na každém kroku, a to mnohem větším zástupem „pozorovatelů“ než my. My lidé se běžně odvažujeme hodnotit to, co Bůh dělá, svalujeme na něho vinu za to, co podle nás nedělá a dělat by měl, říkáme mu „proč mne tak trestáš“ (často ve chvíli, kdy nás zachraňuje před něčím mnohem horším) a vůbec nejrůznějším způsobem hodnotíme jeho jednání a charakter. Ale nejsme to jen my lidé, kdo Boha „sleduje“. Je to i celý duchovní svět...


   Satan na nás před Bohem neustále žaluje (Zj 12,10), a on i celý duchovní svět sleduje, jak Bůh bude reagovat. Příklady najdeme i ve Staré smlouvě. Např. příběh velekněze Jóšuy (Zachariáš – 3. kapitola) nebo známý příběh Jóba. Je sledováno Boží vyslýchání modliteb a všechny zásahy do dějin národů i jednotlivců. V konečném důsledku jde o to, aby všichni pochopili a uznali Boha jako vládce nejen pro jeho moc (o té nikdy nemohlo být pochyb), ale proto, že všechny jeho cesty a soudy jsou spravedlivé, jeho charakter je dokonalý (Zj 19,1-2 , Zj 15,3-4 , Zj 16,5-7).


   Tak až Vás snad někdy napadne, že jsme na každém kroku sledováni, zkuste si vzpomenout, že Bůh je na tom ještě mnohem hůř. A on chybu udělat nesmí ...

 

 

Jsme sledováni - namluvená verze

 

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (8 hlasů)