O Bohu a smyslu života

   Křesťanské časopisy bývají plné různých výkladů Písma (bible), reportáží z různých konferencí, názorů hlavních představitelů různých denominací apod., málo kdy v nich však najdeme svědectví lidí, kteří se setkali s Bohem nebo s Jeho uzdravující mocí. Všemocný, všudypřítomný, a co je v tomto ohledu snad nejdůležitější - milující Bůh, a časopisy nemají o čem psát. Jakoby snad ani nebyl, nebo do našich životů nezasahoval. Jedním z hlavních cílů těchto stránek je výměna názorů, zkušeností a osobních zážitků s Bohem.

 
   Ale s jakým Bohem? A kdo je to vlastně ten Bůh? Je jeden, nebo je jich více? Co má s námi společného, a proč bychom se o něj měli zajímat? Má náš život nějaký smysl?


   Tyto a podobné otázky si položil snad každý z nás. Získat na ně odpověď je velice důležité. Žít život jenom proto, že nám nic jiného nezbývá, a neznat jeho smysl, mi přijde hrozné. Jistě, člověk si může za smysl života vytknout prakticky cokoli. A pokud si nevytkne žádný cíl, určitě se mu ho podaří naplnit.


   Pokud existuje Bůh - "Stvořitel", pak je to právě a pouze On, kdo je schopen nám odpověď na otázku, jaký je skutečný smysl našeho života. Po letech hledání na špatných místech (okultismus - léčitelství, jasnovidnost, proutkaření, hypnóza, autogenní trénink a Silvova metoda, východní náboženství apod.) jsem mohl poznat Pravdu. Pravdu o tom, kdo je Bůh, jak s ním mohu mít osobní vztah, jaký je vlastně smysl života atd.


   Nepoznal jsem Boha proto, že bych byl tak inteligentní, ale proto, že se mi dal sám poznat. Dal se mi poznat ve chvíli, kdy jsem Ho již nehledal a kdy jsem o něj ani nestál (právě naopak). Díky okultismu jsem měl zvláštní schopnosti, moc a přístup k jinak nezjistitelným informacím. Sám se sebou jsem byl spokojený. Věřil jsem jen sobě a tomu, že se svojí pevnou vůlí dokážu cokoli. A právě v tuhle chvíli se mi Bůh dal poznat.


   Ptáte se: "Jakého Boha vlastně?" Jediného pravého Boha - יהוה, Boha Abraháma, Jákoba a Izáka, otce Ježíše Krista z Nazaretu. Ano, On je Bůh, a nic na tom nedokáže změnit ani skutečnost, že ve jménu křesťanství bylo vedeno více válek, než z jakéhokoli jiného důvodu. Ta tažení s Bohem neměla nic společného - kromě jména. Je mi hrozně, když si vzpomenu na historii křesťanství a na všechny ty "křížové výpravy". Jak se mohli Ti lidé tak vzdálit od Boha, v jehož jménu bojovali? V bibli je na jednom místě psáno, že Bůh je láska. Láska - to je Boží přirozenost. Boží láska je také nejspíš důvodem, proč Bůh stvořil Zemi se vším, co na ní je, ano, i Tebe a mne.


   Sami bychom Boha poznat nedokázali, a proto nám zde o sobě zanechal zprávu - bibli. Knihu knih, jak je často právem nazývána, sepsali sice lidé, přesto však je Božím slovem. Sám Bůh vedl jejich ruce a mysl při jejím sepisování. A protože Bůh je stále stejný, bible nikdy neztratí na své aktuálnosti. První část bible, tzv. starý zákon nebo také stará smlouva, popisuje období od stvoření světa až po narození Ježíše Krista, a v proroctvích až po samotný konec světa. Ve Starém zákoně se můžeme dočíst o tom, jak Bůh jednal s člověkem, a později i se svým vyvoleným národem - Izraelem. Z toho všeho se můžeme a máme poučit. Bůh se nezměnil, a proto můžeme odhadnout i to, jak odpoví na naše chování. Nový zákon se věnuje době od narození Ježíše Krista, přes jeho službu, ukřižování, zmrtvýchvstání, až po vznik prvních církví. Nový zákon je plný Ježíšových výroků, zázraků, které učinil, a proměněných životů lidí, kteří se s Ním setkali.


   Začínám si pomalu uvědomovat, že jsem nejspíše přecenil své schopnosti, když jsem se rozhodl psát o smyslu života. Bible toho o tom jak máme žít říká mnoho, nikde jsem však neobjevil jednoduchou odpověď na tuto otázku. Asi budu muset posloužit pouze tím, co jsem si z celé bible a života s Bohem odnesl já sám. Domnívám se, že smysl života je v tom, abychom poznali a dále poznávali Boha, a toho, kterého poslal - Ježíše Krista. Pouze Bůh může dát našemu životu skutečný smysl a význam. Pouze s ním se může náš charakter proměnit od sobectví směrem k lásce, která se snaží spíše dávat a obětovat se pro druhé. Proměna našeho charakteru je také tím, na čem Bůh pracuje celý náš život (pokud se necháme proměňovat).

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.33 (6 hlasů)