Velbloud uchem jehly

   Bible je plná podobenství - jak ve staré tak v nové smlouvě. Jedním z nejznámějších podobenství je Ježíšovo "podobenství" o tom, že snadněji projde velbloud uchem jehly, než bohatý člověk do Božího království (Mt 19:24; Mk 10:25; L 18:25).


Mk 10:25 (ČSP): Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.


   Známý učitel bible Derek Prince vztahuje toto podobenství na malou bránu v Jeruzalémě, kudy mohl velbloud projít pouze bez jezdce a v pokleku – tzn. bez jakékoli přítěže. Nicméně - ten velbloud v podobenství nedává smysl. A pokud by měl Derek Prince pravdu, neměl by šanci pochopit toto podobenství nikdo, kdo by se nevyznal v Jeruzalémě.


   Nabízí se však jednodušší, pravděpodobnější a srozumitelné vysvětlení. Jde o to, že v aramejské Pešitě je na tomto místě slovo s kořenem G-M-L. Záleží na tom, jak písemnou formu tohoto slova přečtete. V aramejštině „gamla“ znamená „velbloud“, kdežto „gamala“ znamená „tlustý provaz, lano“. A to již smysl pochopitelně dává. Takto zmiňované slovo překládá např. i Dr. George Lamsa, aramejský rodilý mluvčí, učitel a autor zřejmě nejpřesnějšího a také kompletního překladu aramejské Pešity (Staré i Nové smlouvy) do angličtiny.


   Zde však vyvstává zajímavá otázka. Podle tohoto příkladu to vypadá, jako by původní text byl napsán v aramejštině, a teprve následně byl přeložen (v tomto případě chybně) do Koiné řečtiny. Znalci aramejštiny poukazují i na další místa, která jsou v řečtině těžce srozumitelná, zatímco v aramejštině se jedná např. o známá úsloví či idiomy.


   Otázka nejpřesnějšího původního textu bývá předmětem četných diskuzí. Je nejpřesnějším zdrojem Staré smlouvy hebrejský Masoretský text, aramejská Pešita nebo řecká Septuaginta? Co je nejpřesnějším zdrojem textu Nové smlouvy? Je to řecký text, hebrejský text nebo aramejská Pešita? A pokud to je řecký text, tak která jeho verze? Textus Receptus, Byzantský majoritní text nebo Alexandrijský text? Vzhledem k dlouholetým neshodám „odborníků“ se obávám, že pokud na tuto otázku budeme chtít znát odpověď, budeme si ji muset vyprosit přímo od Boha...

              

Interlineární překlad verše Marek 10:25 (2 fonty písma)

Interlineární překlad verše Lukáš 10:25 z aramejské Pešity do češtiny Interlineární překlad verše Lukáš 10:25 z aramejské Pešity do češtiny

 

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.71 (7 hlasů)