Seznam článků

 

Josefův výklad snů

   Pojďme se nyní podívat do 41. kapitoly knihy Genesis (1. Mojžíšova). Jedná se o situaci, kdy se faraonovi zdají dva živé sny, které jej velmi rozruší, a které mu nikdo z jeho věštců a mudrců nedokáže vyložit. Vrchní číšník si vzpomene na Josefa, který mu kdysi ve vězení posloužil správným výkladem snu, a řekne o něm faraonovi. Josef poskytne výklad snu a farao z něho udělá správce nad celou egyptskou zemí. Sny se týkaly toho, co se má stát v příštích 14 letech. Bůh dal jejich prostřednictvím faraonovi vědět, že nyní přijde sedm let veliké hojnosti, po kterých bude následovat sedm let hladu. Josef navrhl dělat během těch prvních sedmi nadmíru úrodných let zásoby na následující období hladu. Z příběhu nemůžeme poznat, proč má k této situaci dojít, ale opět z něho můžeme vidět Boží lásku a zájem o lidi. Skrze sen a jeho výklad dal Bůh Egyptu i jeho okolí šanci přečkat těch sedm let hladu.

 

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.60 (78 hlasů)